Voorwaarden voor het goed bezorgen van drukwerk

Verschillende drukwerken nooit in elkaar steken, maar op elkaar leggen.
Stop het drukwerk goed in de brievenbus, zodat de klep geheel sluit en het drukwerk niet half in de bus blijft hangen.
Sluit in de tuinwijken altijd het tuinhekje bij het verlaten van de tuin. Ga nooit binnendoor van de ene naar de andere tuin.

jaja

Alle brievenbussen zonder sticker of voorzien van een Ja Ja sticker moeten worden bezorgd. Let op: Niet alleen de woonhuizen, ook de winkels en bedrijven!
In flats altijd het drukwerk in de brievenbussen stoppen, dus nooit het pakket bovenop de brievenbussen deponeren!

Nee/Ja sticker : wel de krant maar geen folders bezorgen.

neeja

Nee/Nee sticker : helemaal geen drukwerk bezorgen.

neenee

Bij drukwerk van bijvoorbeeld de Gemeente kan het zijn dat deze stickers genegeerd moeten worden. Hiervan krijgt u dan een begeleidend schrijven. Het is de bedoeling dat alle huizen bezorgd worden, ook in steegjes etc.
Indien blijkt dat u uw wijk geheel of gedeeltelijk niet heeft verspreid, zal de uitbetaling van uw vergoeding direct worden geblokkeerd. 
Dit geldt ook als u drukwerk weggooit. Alle kosten, zowel de drukkosten als die van het opruimen, zullen op u worden verhaald.

Wettelijke aansprakelijkheid

De bezorger is zelf aansprakelijk voor de kosten ten gevolge van schade aan eigendommen van anderen.

Zon- en feestdagen

Op zon- en feestdagen mag er niet bezorgd worden. De levering van de folders zal de 1e werkdag na een feestdag geleverd worden en moet op die dag verspreid worden, tenzij anders vermeld.

Vervanging

Indien u als bezorger wegens vakantie, ziekte of om welke reden dan ook niet in staat bent tot het verrichten, wordt van u verlangd dat u zelf zorgt voor een vervanger. Geef dit tijdig door aan Reli Groep: 0184-414539, ook als vervanging op een of andere manier niet lukt.

Vergoeding

Omstreeks de 15e van de maand krijgt de bezorger de vergoeding per bankoverschrijving overgemaakt. Tevens ontvangt de bezorger een overzicht van de vergoedingen met alle gegevens van de maand ervoor.

Beëindiging overeenkomst

De opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen deze overeenkomst beëindigen per einde van een kalendermaand en zullen de wederpartij tenminste 30 dagen van tevoren daarvan in kennis stellen.Deze overeenkomst kan niet beëindigd worden in de maanden januari en december.