Aanlevering

Bij Reli Groep hanteren we een deadline voor de aanlevering van uw materiaal. Het is belangrijk dat het materiaal uiterlijk op donderdag vóór 12:00 uur wordt afgeleverd op ons adres: Industriestraat 14, 3371 XD Hardinxveld-Giessendam. Door tijdig aan te leveren, kunnen we ervoor zorgen dat uw verspreiding volgens de afgesproken planning verloopt.

We vragen uw begrip voor het feit dat late aanlevering van het materiaal de overeengekomen verspreidingsperiode kan beïnvloeden. Mocht het materiaal te laat worden afgeleverd, dan nemen we contact met u op om samen tot een passende oplossing te komen. We streven ernaar om eventuele vertragingen tot een minimum te beperken en uw verspreidingsopdracht zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

Gewicht

Bij Reli Groep hanteren we een gewichtstoeslag voor drukwerk dat boven de 30 gram per stuk uitkomt. De toeslag bedraagt €5,00 per 10 gram per 1.000 exemplaren. Dit betekent dat voor elke extra 10 gram gewicht per 1.000 exemplaren van uw drukwerk, er een toeslag van €5,00 wordt berekend.

De gewichtstoeslag is van toepassing op drukwerk waarvan het individuele gewicht per stuk de vastgestelde grens overschrijdt. Het doel van deze toeslag is om de extra kosten die gepaard gaan met het bezorgen van zwaarder drukwerk te compenseren.

Bij het opstellen van uw offerte zal de gewichtstoeslag worden meegenomen op basis van de specificaties van uw drukwerk. Zo kunt u een duidelijk beeld krijgen van de totale kosten van uw verspreidingsopdracht.

Formaat

Bij Reli Groep hanteren we een formaattoeslag voor drukwerk dat groter is dan het standaardformaat A4. De formaattoeslag bedraagt €5,00 per 1.000 exemplaren. Dit betekent dat voor elk exemplaar van uw drukwerk dat groter is dan A4, er een toeslag van €5,00 wordt berekend per 1.000 exemplaren.

De formaattoeslag is van toepassing op drukwerk dat afwijkt van het standaardformaat en extra kosten met zich meebrengt voor de verwerking en bezorging ervan.

Bij het opstellen van uw offerte zullen we rekening houden met de specificaties van uw drukwerk, inclusief het formaat. Indien uw drukwerk groter is dan A4, zullen we in overleg met u de formaattoeslag bepalen en deze opnemen in de offerte. Zo kunt u een duidelijk beeld krijgen van de totale kosten van uw verspreidingsopdracht.

Verpakking

Bij Reli Groep hanteren we de richtlijn dat het drukwerk gebundeld dient te worden in hanteerbare gelijke eenheden, met een maximum van 250 exemplaren per pak. Deze bundeling helpt bij het efficiënt verwerken en bezorgen van het drukwerk.

Daarnaast is het belangrijk dat elke bundel niet zwaarder is dan 8 kilogram. Dit gewichtslimiet zorgt ervoor dat het drukwerk veilig en gemakkelijk getild en vervoerd kan worden door onze bezorgers.

Wanneer u uw drukwerk aanlevert, is het dus van belang dat u ervoor zorgt dat het drukwerk gelijkmatig gebundeld wordt in pakken van maximaal 250 exemplaren en dat elk pak niet meer dan 8 kilogram weegt. Op deze manier kunnen we de kwaliteit en efficiëntie van het verspreidingsproces waarborgen.

Mocht u vragen hebben over de bundeling en gewichtsrichtlijnen, staan wij klaar om u verder te adviseren en te assisteren.

Pallets

Bij Reli Groep is het inderdaad vereist dat de pallets met drukwerk voorzien zijn van een palletkaart. Deze palletkaart bevat belangrijke informatie over de inhoud van de pallet en zorgt voor een duidelijke identificatie en registratie van het drukwerk. Hierdoor kunnen we het verspreidingsproces efficiënt organiseren en de juiste pallets op de juiste bestemming bezorgen.

Op de palletkaart dienen minimaal de volgende gegevens vermeld te worden:

  1. Titelbenaming: Vermeld de naam of titel van het drukwerk. Dit zorgt voor duidelijkheid en identificatie van het specifieke drukwerk op de pallet.

  2. Aantallen per pak: Geef per pak aan hoeveel drukwerken er in dat pak zitten. Dit geeft inzicht in de hoeveelheid drukwerk per bundel op de pallet.

  3. Totaal aantal drukwerken van de pallet: Geef het totale aantal drukwerken aan dat op de pallet aanwezig is. Dit helpt bij het overzichtelijk tellen en controleren van de totale hoeveelheid drukwerk.

Door deze informatie op de palletkaart te vermelden, kunnen we de ontvangen pallets snel en nauwkeurig verwerken in ons distributieproces. Het zorgt voor een gestroomlijnde logistiek en een efficiënte afhandeling van het drukwerk.

Zorg er dus voor dat elke pallet met drukwerk voorzien is van een duidelijk leesbare palletkaart, waarop de titelbenaming, aantallen per pak en het totaal aantal drukwerken van de pallet vermeld staan.

Mocht u nog verdere vragen hebben over het gebruik van de palletkaart, staan wij klaar om u verder te assisteren en te adviseren.

Bij Reli Groep hanteren we de mogelijkheid van een meerprijs voor drukwerk dat door ons gebundeld moet worden. Het bundelen van drukwerk vereist extra arbeid en materiaal, waardoor er kosten aan verbonden kunnen zijn.

De exacte meerprijs voor het bundelen van drukwerk kan variëren, afhankelijk van de specifieke vereisten en het volume van de opdracht. We raden u aan om contact met ons op te nemen voor een offerte op maat, waarin we de bundelkosten kunnen opnemen.

Aanleveradres vanaf 31 januari 2022:

Reli Groep
Industriestraat 14
3371 XD Hardinxveld-Giessendam