Aanlevering

Aanlevering dient te geschieden uiterlijk op donderdag (voor 12:00 uur) vóór de week van verspreiding, op Prisma 59, 3364 DJ te Sliedrecht.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wanneer het materiaal te laat wordt afgeleverd de overeengekomen verspreidingsperiode onder druk komt te staan.
Wij zullen in dit geval contact met u opnemen, teneinde een passende oplossing te zoeken.

Verpakking

Het drukwerk dient gebundeld te worden in hanteerbare gelijke eenheden (maximaal 250 per pak), alsmede niet zwaarder dan 10 kilogram per eenheid.

De pallets dienen te zijn voorzien van een palletkaart. Op deze palletkaart dient minimaal de titelbenaming, aantallen per pak en het totaal aantal drukwerken van de pallet vermeld te worden.

Drukwerk dat door ons gebundeld dient te worden kan een meerprijs opleveren.

Aanleveradres:

Reli Groep
Prisma 59
3364 DJ Sliedrecht