Aanlevering

Aanlevering dient te geschieden uiterlijk op donderdag (voor 12:00 uur) vóór de week van verspreiding, op Industriestraat 14, 3371 XD Hardinxveld-Giessendam.

Wij vragen uw begrip voor het feit dat wanneer het materiaal te laat wordt afgeleverd de overeengekomen verspreidingsperiode onder druk komt te staan.
Wij zullen in dit geval contact met u opnemen, teneinde een passende oplossing te zoeken.

Gewicht

Voor drukwerk boven de 30 gram per stuk, hanteren we een gewichtstoeslag van €5,00 per 10 gram per 1.000 exemplaren.

Formaat

Voor drukwerk groter dan A4 geldt een formaattoeslag van €5,00 per 1.000 exemplaren. Graag eerst even in overleg.

Verpakking

Het drukwerk dient gebundeld te worden in hanteerbare gelijke eenheden (maximaal 250 per pak), alsmede niet zwaarder dan 8 kilogram per eenheid.

De pallets dienen te zijn voorzien van een palletkaart. Op deze palletkaart dient minimaal de titelbenaming, aantallen per pak en het totaal aantal drukwerken van de pallet vermeld te worden.

Drukwerk dat door ons gebundeld dient te worden kan een meerprijs opleveren.

Aanleveradres vanaf 31 januari 2022:

Reli Groep
Industriestraat 14
3371 XD Hardinxveld-Giessendam